ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561


จัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น-รับ-จ่าย-ปี-62


การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564