Get Adobe Flash player

nayok-1

นายวิจักร  ฐิตะสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

sayduan

palud1

นายวิสันต์  ปะนันทา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

facebooktabs

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ยุติธรรม อบต.ห้วยไผ่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เวลาขณะนี้

เมนูหลัก

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ...

mahadthai

pr.moi.

webkrom

sataranasook

snook

youtube

thairut

dalynew

tv-online

lotto

oho

utitam

touris2

skr.

spptr

easy-life1

nacc-1

ETV-1

ปฏิทิน

มกราคม 2021
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

1669

สภาพอากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

780123
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1262
1603
4141
767360
31476
29622
780123

Your IP: 3.239.233.139
Server Time: 2021-01-26 17:51:28

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-64

1.หน้าปกสี-แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี-61-64.pdf

2.คำนำ.pdf

3.สารบัญแผน.pdf

4.ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน-อบต-ห้วยไผ่-อำเภอโขงเจียม-อุบลราชธานี.pdf

5.ส่วนที่-2-สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf

6.วิสัยทัศน์-พันธกิจ-จุดมุ่งหมาย-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-2561-2564.pdf

7.ส่วนที่-3-แผนผังยุทธศาสตร์-ยท.02.pdf

8.ด้านที่-4-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ.pdf

9.ส่วนที่-4-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ-แบบ-ผ-01-บัญชีโครงการพัฒนา-61-64.pdf

13.ส่วนที่-4-การนำแผนพัฒนาท้องถนสี่ปี-ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-ฉบับที่-4-ปี-2562-61-64.pdf


แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65

1.2ประกาศใชแผนพฒนาทองถน พ.ศ.2561-2565

1.1หน้าปกสี แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65.pdf

2.คำนำ.pdf

3.สารบัญแผน.pdf

4.ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.ห้วยไผ่.pdf

5.ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

6.ส่วนที่ 2.8 ความเชื่อมโยงของยทธศาสตร์.pdf

7.ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ.pdf

8.1ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ.pdf