นายก อบต.หวยไผ

นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

 

สายดวนนายก2565

palud1

นายวิสันต์  ปะนันทา

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

facebooktabs

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

รบเรองรองเรยนรองทกข-2

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ชองทางแสดงความคดเหน

ศูนย์ยุติธรรม อบต.ห้วยไผ่

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เวลาขณะนี้

เมนูหลัก

งานสาธารณสุข

E - Service

manu-1

แบบฟอร์ม ออนไลน์ ต่างๆ

google-2

เพจ-อบต.หวยไผ-2

lineคนฮกตำบลหวยไผ-3

smar-Q-2

ชองทางรบเรองรองเรยนฯ-2

แบบประเมนความพงพอใจฯ-2

QA-2

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ...

mahadthai

pr.moi.

webkrom

sataranasook

snook

youtube

thairut

dalynew

tv-online

lotto

oho

utitam

touris2

skr.

spptr

easy-life1

nacc-1

ETV-1

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2022
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

1669

สภาพอากาศวันนี้

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

1321551
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
292
2416
292
1313469
20466
37185
1321551

Your IP: 3.239.129.91
Server Time: 2022-05-22 05:16:23

ลงนามถวายพระพร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Written on 18/05/2565, 14:22 by admin
2022-05-18-07-22-41               เนื่องจากวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่...
Written on 17/05/2565, 10:31 by admin
2022-05-17-03-31-04          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ขอประกาศประชาสัมพันธ์ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่...
Written on 17/05/2565, 10:22 by admin
2022-05-17-03-22-35          ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่...

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่าง

จิตอาสาพระราชทาน

messageImage 1616139694589

จตอาสา-1

จตอาสา-2

D-M-H-T-T-A

D-M-H-T-T-A

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

9 วิธีหนี Covid-19

94656096 1364378490415033 792226109524541440 o

เปิดสอบราชการทั่วประเทศ...

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

E-GP-1

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมาในการตั้งหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยการนำของนายสุวรรณ ภูมี และ พักพวกประมาณ 15 ครัวเรือน ซึ่งอพยพมาจากบ้านบุ่งค้า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มาตั้งบ้านเรือนบริเวณลำห้วยไผ่ ในเวลาต่อมาได้มีราษฎรอีก จานวน 5 ครัวเรือน อพยพมาจากบ้านหนองกุง อาเภอตาลสุม และราษฎรจากถิ่นอื่นอพยพมาตั้งบ้านเรือน เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ ในเวลาต่อมาปี พ.ศ. 2458 ทางราชการจึง จัดตั้งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ ของ กระทรวงมหาดไทย แล้วให้ชื่อว่า บ้านห้วยไผ่ ตามชื่อลำห้วยที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีต้นไผ่กระจัด กระจายอยู่บนริมของลำห้วย หลวงแกล้วกาญจนเขต นายอาเภอโขงเจียม ในสมัยนั้นได้แต่งตั้งให้ นายสุวรรณ ภูมี เป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยไผ่คนแรก และให้อยู่ในเขตปกครองของตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2523 บ้านห้วยไผ่ได้แยกออกจากตำบลห้วยยาง มาตั้งเป็นตำบลใหม่ โดย เรียกชื่อว่า ตำบลห้วยไผ่ 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     ภายในปี พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จะเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ที่มีความพร้อมในการบริหาร และให้บริการประชาชนได้อย่างทัวถึงมีประสิทธิภาพ  


 พันธกิจ

     1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ

     2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

     3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

     4.ส่งเสริมการศึกษา

     5.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


จุดมุ่งหมาย

    1.การคมนาคมมีความสะดวก

     2.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ

     3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

     4.ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

pragadsobraks2

dootungmod